Agder Vitenskapsakademi, Nordisk Inntakskontor for Medisinske Studier i Sentral-Europa er opptatt av å gi søkere best mulig veiledning før og under søknadsprosessen, og fram mot opptaksprøver for de ulike studietilbudene. Vi gir også veiledning etter at opptaksprosessen er avsluttet og fram til eventuell studiestart.

Vi vil gjerne hører fra deg om det er noe du mener vi kan forbedre oss på eller om du har en direkte klage.

Klager som går på forhold som er regulert av universitetet må rettes direkte mot universitetet. Dette gjelder blant annet organisering av studiet, undervisningsopplegg, eksamensavvikling, resultater og karakterer, og antall forsøk på å bestå en eksamen.

Ønsker du å sende oss en klage, vennligst fyll ut KlageskjemaetApply here