Privatisteksamener våren 2018? - Husk fristen 1. februar!

12 september 2017

Fristen for privatisteksamen i Norge er 15. september for høsteksamen og 1. februar for våreksamen.

Kontakt oss nå for veiledning om hvilke fag du bør ha for å søke de populære profesjonsstudiene i Bydgoszcz, Poznan, Gdansk eller Praha i 2018. Du når oss på tlf. 38141957 / 38141475, study-poland@uia.no og live chat på medicalstudies.no.

Frister for å melde seg til eksamen