Endring i opptaksprosedyren til masterprogrammet i psykolgi ved WISP

5 april 2019

NYTT i 2019:

Tirsdag 2. april fikk vi bekreftet fra Dean’s Office ved WISP at det sannsynligvis vil bli en endring i årets opptaksprosedyrer til psykologistudiet. Dette er ikke en endring som universitetet har bestemt eller ønsker.

I år vil opptaket etter mest sannsynlighet bli basert på karakterer (betyg). Hvilke karakterer (betyg) og hva karaktergrensen (betygsgrensen) vil bli, har vi på dette tidspunktet ingen informasjon om. Universitetet skal ha et møte i slutten av uke 15 (12. april) hvor det skal tas stilling til nye opptakskriterier. Tidligst i begynnelsen av uke 16 vil vi få vite mer om endringene og hva disse vil innebære. Foreløpig vil endringen kun gjelde for opptaket i 2019. Etter årets opptak vil endringene bli evaluert og WISP forventer at det kommer nye endringer i 2020 som er mer i tråd med tidligere års opptak.