Søkere med 23/5 - regelen

10 april 2019

 Dette må du gjøre dersom du ønsker du å søke medisinske studier eller  psykologi i Sentral-Europa og mangler vitnemål fra videregående skole, men oppfyller kravet til 23/5-regelen:

Du må søke studieplass ved et norsk universitet. Søknadsfrist 15. april. Får du tilbud om studieplass så vil opptaksbrevet kunne fungere som dokumentasjon på at du oppfyller kravene til generell studiekompetanse i Norge. Du må selv få oversatt brevet til engelsk av godkjent translatør og det leveres sammen med kompetansebeviset / -bevisene etter gjeldende dokumentkrav for det enkelte universitet. Vi kan ikke garantere at utenlandske universiteter godkjenner 23/5-regelen, men vi har tidligere fått den godkjent ved WISP, Warszaw og Medcial University og Gdansk.