Om oss

Agder Vitenskapsakademi er nordisk inntakskontor for tre anerkjente universiteter i Polen. Disse universitetene tilbyr utdanning til lege, tannlege, psykolog, fysioterapeut eller farmasøyt (Doctor of Pharmacy).

Vårt mål er å informere og veilede deg så godt at du selv kan avgjøre om ett av våre studier vil gi deg den utdanningen og de yrkesmulighetene du ønsker.

Ansatte ved Agder Vitenskapsakademi's inntakskontor

Foran fra venstre: konsulent/studieveileder Kari Vigmostad Hanisch, økonomikonsulent Aase Erdvik Mosland, konsulent/studieveileder Åge Daniel Lie

Bak: Inntakskontorleder Thor Kristian Hanisch