Om oss

Agder Vitenskapsakademi (Agder Acdemy of Sciences and Letters) har til formål å fremme alle former for vitenskapelig virksomhet og forståelsen for vitenskapens betydning. Dette gjør vi blant annet ved å arrangere møter, konferanser og foredrag, å arrangere prisoppgaver og dele ut vitenskapelige priser, samt å bistå og formidle studieplasser ved samarbeidende læresteder i inn- og utland og legge til rette for utveksling av forskere. 

Akademiets nordiske inntakskontor samarbeider for tiden med fire polske, et tsjekkisk og et slovakisk universitet. Vi formidler studieplasser innen medisin, odontologi, veterinærmedisin, psykologi, fysioterapi og farmasi ved hjelp av grundig og balansert informasjon om studier og universiteter. 

Agder Vitenskapsakademi og Nordisk inntakskontor holder til i Gimlemoen 10 på Universitetet i Agders campus i Kristiansand. Huset ligger innenfor den store plenen og P-plassen på høyre side av veien retning høyblokka på UiA.  Gimlemoen 10 har også navnet General Oscar Wergelands Hus, og er den eldste bygningen på campusen.  

Finn oss på kartet


Ansatte, Nordisk inntakskontor

Leder for inntakskontoret / studieveileder Thor Kristian Hanisch

Økonomikonsulent Aase Erdvik Mosland Studieveileder / konsulent Kari Vigmostad Hanisch Studieveileder / økonomirådgiver Åge Daniel Lie


 !

På plenen utenfor Gimlemoen 10: Kari, Thor Kristian og Åge blir som barn når det snør!