ANSA er organisasjonen for norske studenter i utlandet. Siden 1956 har ANSA arbeidet for å ivareta norske utenlandsstudenters interesser og informere om studiemuligheter i utlandet. 

Ved hovedkontoret i Oslo arbeider 13 heltidsansatte fordelt på informasjonssenter, medlemsservice, sosialrådgivning, web, administrasjon, salg, politikk og media. ANSA har i dag over 10 000 medlemmer og 500 tillitsvalgte fordelt på over 1 200 studiesteder i mer enn 90 land.

Agder Vitenskapsakademi har alltid hatt et godt samarbeid med ANSA og vi anbefaler alle våre studenter å melde seg inn og engasjere seg i de ulike lokallag som ANSA har på våre studiesteder. ANSA har gode medlemstilbud som billig forsikring og hjelp både før, under og etter studietiden.

Hva gjør ANSA? logo

Søk her