Opptakskrav

Opptakskrav til Farmasistudiet (Pharm.D.) ved PUMS

Generelt krav:
For å søke via Agder vitenskapsakademi må du være nordisk statsborger og ha generell studiekompetanse i ditt hjemland.

Anbefalte realfag/naturvetenskapliga kurs/science subjects:

Søkere med norsk videregående skole:

Kjemi 1 og Kjemi 2

Biologi 1 og Biologi 2

Resultat 4 eller bedre i gjennomsnittskarakter i realfagene

Søkere med svensk gymnasieskola:
Kemi 1 och Kemi 2Biologi 1 och Biologi 2

Søkere med dansk gymnasial uddannelse:
Kemi niveau B og Kemi niveau A
Biologi niveau B og Biologi niveau A
Resultat 7 eller bedre i gjennomsnittskarakter i realfagene

Søkere med IB-Diploma:
Kjemi SL / HL og Biologi SL / HL

Resultat 4 eller bedre i gjennomsnittskarakter i realfagene / sciences.

Krav til engelsk (gjelder ikke IB-studenter):
Nordiske søkere må ha minimum 4 / betyget C (VG) / 7 (DK) i engelsk fra videregående skole / gymnasieskolan / gymnasial utdannelse.
Om du ikke tilfredsstiller dette kravet må du avlegge test i engelsk, for eksempel TOEFL-test.

Relevante eksamener fra universitet eller høgskole vil også tillegges vekt, og vil kunne erstatte manglende realfag fra videregående skole. Kurs i matematikk vil i noen grad kunne veie opp for manglende kurs i fysikk. Biologi er et krav.

Relevant arbeidserfaring eller erfaring fra frivillig arbeid gir ett opptakspoeng. Dette må dokumenteres med attest på engelsk.

Søknad til farmasistudiet, PUMS


Kontakt oss via kontaktskjema, epost eller telefon:
+47 38141957 / +47 38141105 / +47 38141475.

Apply here