Generelle krav:

Du kan søke gjennom Agder Vitenskapsakademi hvis:

 1. Du må være nordisk statsborger eller ha varig oppholdstillatelse i et nordisk land
 2. a) Norge: Videregående skole med generell studiekompetanse
  b) Sverige: Grunnläggande behörighet fra gymasieskolen 
  c) Danmark: Studenterexamen med studieforberedende. 
  d) Tilsvarende for Finland, Island 

Alle som oppfyller kriteriene i løpet av våren 2018 kan søke.

Vi anbefaler følgende fagkombinasjon:

 • Norske søkere:  biologi 1+2 og kjemi 1+2
 • Svenske søkere: biologi 1+2 og kemi 1+2
 • Danske søkere: Gjerne B-niveau i biologi og kemi eller biotechnologi A-niveau. 
 • Søkere med IB-diploma: Biologi og kjemi.

Det er testresultatet som avgjør opptaket, uavhengig av karakterene fra videregående skole. Det er test i biologi og kjemi for søkere til fysioterapistudiet. Forbered dere godt ved å jobbe med "Sample tests".

Søknad til fysioterapi-programmet, Masaryk

Kontakt oss via kontaktskjema, epost eller telefon: +47 38141957 / +47 38141105 / +47 38141475.

Del denne artikkelen

Apply here