Fysioterapistudiet (M.Sc. in Physiotherapy) ved PUMS, Poznan

Generelt krav:

For å søke via Agder vitenskapsakademi må du være nordisk statsborger og ha generell studiekompetanse i ditt hjemland.

Du kan søke fysioterapistudiet hvis du har generell studiekompetanse, men det er en fordel om du har biologi fra videregående skole/gymnasieskolan/gymnasiet.

Du bør være svømmedyktig.


Krav til engelsk (gjelder ikke IB-studenter):
Nordiske søkere må ha minimum 4 / betyget C (VG) / 7 (DK) i engelsk fra videregående skole / gymnasieskolan / gymnasial utdannelse.

Om du ikke tilfredsstiller dette kravet må du avlegge test i engelsk, for eksempel TOEFL-test.

Relevant arbeidserfaring eller erfaring fra frivillig arbeid gir ett opptakspoeng. Dette må dokumenteres med attest på engelsk.

Søknad til 5 årig master-program fysioterapi, PUMS


Kontakt oss via kontaktskjema, epost eller telefon: +47 38141957 / +47 38141105 / +47 38141475.

Apply here