Opptakskrav til medisinstudiet ved Masaryk University

Generelle krav:
Du kan søke gjennom Agder Vitenskapsakademi hvis:

 1. Du må være nordisk statsborger eller ha varig oppholdstillatelse i et nordisk land
 2. a) Norge: Videregående skole med generell studiekompetanse
  b) Sverige: Grunnläggande behörighet fra gymasieskolen 
  c) Danmark: Studenterexamen med studieforberedende. 
  d) Tilsvarende for Finland, Island 

Alle som oppfyller kriteriene i løpet av våren 2019 kan søke.

Vi anbefaler følgende fagkombinasjon:

 • Norske søkere:  biologi 1+2, kjemi 1+2 og fysikk 1 eller matematikk R1
 • Svenske søkere: biologi 1+2, kemi 1+2 og fysik 1.
 • Danske søkere: Gjerne B-niveau i biologi, kemi og fysik eller matematikk.
  Biotechnologi A-niveau kan erstatte biologi og kemi 
 • Søkere med IB-diploma: Biologi i kombinasjon med kjemi eller fysikk. Vi anbefaler at du tar faget du ikke har som privatist ved vanlig videregående skole.

Det er testresultatet som avgjør opptaket, uavhengig av karakterene fra videregående skole. Forbered dere godt ved å jobbe med "Sample tests".

Søknad til 6 MD-programmet, Masaryk

Kontakt oss via kontaktskjema, epost eller telefon: +47 38141957 / +47 38141105 / +47 38141475.

Apply here