Intervjuavgift

Det er ingen søknads- eller intervjuavgifter knyttet til å søke til Masaryk University via Agder Vitenskapsakademi.

Administrasjonsavgift

Søkere som får tilbud om studieplass og vil ta imot studieplassen må betale en administrasjonsavgift på 3500 NOK til Agder Vitenskapsakademi. Betalingsfrist og faktura sender vi til deg med e-post sammen med studieplasstilbudet.

Denne avgiften dekker noen av våre kostnader knyttet til søknadsbehandling og dokumentarbeid, og ikke minst kommunikasjon med og veiledning av aksepterte søkere frem til studiestart. Vi har også kontakt med mange studenter etter studiestart og tilbyr veiledning og støtte ved behov.

Betaling til Masaryk University

Tuition fee - skolepenger

Tuition fee for første år på medisinstudiet ved Masaryk er CZK 300 000. 

Dagens valutakurser finner du her

Apply here