Opptakskrav til medisinstudiet

6-year MD Program in English ved Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University i Bydgoszcz.


Du kan søke gjennom Agder Vitenskapsakademi hvis:

 1. Du må være nordisk statsborger eller ha varig oppholdstillatelse i et nordisk land
 2. a) Norge: Videregående skole med generell studiekompetanse med realfag
  b) Sverige: Grundläggande behörighet med naturvetenskaplig program fra gymasieskolen 
  c) Danmark: Studenterexamen med studieforberedende innen naturvidenskabelige emner. 
  d) Tilsvarende for Finland, Island 
 3. Du må ha biologi i kombinasjon med minimum et av fagene kjemi og fysikk, og fordypning i minimum et av dem.
 4. Du må ha minimum gjennomsnittskarakter C eller tilsvarende tallkarakter i realfagene

Du må ha gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Alle som oppfyller de fire kriteriene i løpet av våren 2019 er kvalifiserte søkere.


Mangler du biologi, kjemi eller fysikk kan du ta fagene som privatist. Vær oppmerksom på at reglene for hvilke fag man kan ta som privatist variere i de ulike nordiske landene. I Norge er fristen for oppmelding til videregående privatisteksamen  15. september  og 1. februar.


Vi anbefaler følgende fagkombinasjon:

 • Norske søkere:  biologi 1+2, kjemi 1+2 og fysikk 1. Gjennomsnittskarakter 4 eller bedre
 • Svenske søkere: biologi 1+2, kemi 1+2 og fysik 1. Genomsnittbetyg C eller bättre.
 • Danske søkere: Biologi på A- eller B-niveau, Kemi på A- eller B- niveau og Fysik på B-niveau. Minst et av emnene biologi eller kemi må være på A-niveau. 
 • Biotechnologi A-niveau som er en kombinasjon av biologi og kemi  kan erstatte biologi B-niveau, da skal man helst komplementere med kemi på A-niveau.
  Gennemsnitskarakter 7.    
 • Søkere med IB-diploma: Biologi i kombinasjon med kjemi eller fysikk. Minimum et av fagene på HL. Vi anbefaler at du tar faget du ikke har som privatist ved vanlig videregående skole. Gjennomsnittskarakter 4.

 Søk til Collegium Medicum, Bydgoszcz

Kontakt oss via kontaktskjema, epost eller telefon: +47 38141957 / +47 38141105 / +47 38141475.

Apply here