Generelle krav:
Du kan søke gjennom Agder Vitenskapsakademi hvis:

 1.  Du må være norsk, dansk, finsk eller islandsk statsborger  eller ha varig oppholdstillatelse i et av de nevnte landene.
 2. a) Norge: Videregående skole med generell studiekompetanse med realfag
  b) Sverige: Grunnläggande behörighet med naturvetenskapligprogram fra gymasieskolen 
  c) Danmark: Studenterexamen med studieforberedende innen naturvidenskabelige emner. 
  d) Tilsvarende for Finland, Island 
 3. Du må ha biologi med fordypning  i kombinasjon med fordypning i kjemi, fysikk eller matematikk. 
 4. Du må ha minimum gjennomsnittskarakter C eller tilsvarende tallkarakter i realfagene
 5. Du må ha minimum C eller tilsvarende tallkarakter i engelsk.

NB: Desember 2018 kom følgende endring i opptakskravet:  Du må ha ha biologi fra videregående skole som tilsvarer HL fra IB i kombinasjon med et av fagene kjemi, fysikk eller matematikk på tilsvarende nivå som HL fra IB

Norge: biologi 1+2 i kombinasjon med enten kjemi 1+2, fysikk 1+2 eller R1+R2

Danmark: biologi på A-nivå i kombinasjon med kjemi, fysikk eller matematikk på A-nivå.

Alle som oppfyller de fem kriteriene i løpet av våren 2019 er kvalifiserte søkere.

Mangler du biologi eller kjemi kan du ta fagene som privatist. Vær oppmerksom på at reglene for hvilke fag man kan ta som privatist varierer i de ulike nordiske landene. I Norge er fristen for oppmelding til videregående privatisteksamen  15. september  og 1. februar. 

Vi anbefaler følgende fagkombinasjon:

 • Norske søkere:  biologi 1+2 og kjemi 1+2.  Gjennomsnittskarakter 4 eller bedre.  
 • Danske søkere: Biologi  A- niveau og Kemi på A-  niveau. Biotechnologi A-niveau må vurderes av MUG Admission Office. 
 • Gennemsnitskarakter 7.    
 • Søkere med IB-diploma: Biologi HL og Kjemi HL. Gjennomsnittskarakter 4.  (IB-kandidater som har Biologi HL og SL i kjemi, fysikk eller matematikk, kan søke men må da ta Multiple Choice testen)

Søke medisinstudiet ved MUG

Kontakt oss via kontaktskjema, epost eller telefon: +47 38141957 / +47 38141105 / +47 38141475.

Apply here