Betaling til Agder Vitenskapsakademi (før studiestart)


Avgift til Agder Vitenskapsakademi

Det er ingen søknads- eller intervjuavgifter knyttet til å søke til Medical University of Gdansk via Agder Vitenskapsakademi.


Administrasjonsavgift

Søkere som får tilbud om studieplass og aksepterer denne, må betale en administrasjonsavgift på 3500 NOK til Agder Vitenskapsakademi. Betalingsfrist og faktura sender vi til deg med e-post sammen med studieplasstilbudet.

Denne avgiften dekker noen av våre kostnader knyttet til søknadsbehandling, dokumentarbeid og kommunikasjon med og veiledning av aksepterte søkere frem til studiestart. Vi har også kontakt med mange studenter etter studiestart og tilbyr veiledning og støtte ved behov.


Betaling til Medical University of Gdansk - MUG

Tuition fee - skolepenger

Tuition fee for medisinstudiet ved MUG er 44,000 PLN (polske zloty) pr. år. 

I tillegg kommer 3 000 PLN Orientation Week fee for nye studenter. 

Betalingsfrister 2019-20 for førsteårsstudenter: 

  • 3 000 PLN Orientation week fee og admission fee (non-refundable) med betalingsfrist 30 dager etter opptaksdato.
  • 22 000 PLN med betalingsfrist 15. oktober 2019. Denne fristen kan utsettes til 15. november for studenter som søker om lån.
  • 22 000 PLN med betalingsfrist 15. februar 2020.

Dagens valutakurser kan du finne her


Students Hostel Fee - for rom på studenthjem (frivillig).

  • 525 PLN per måned for plass på dobbeltrom i leilighet i Student's Hostel.

Enkeltrom er ikke tilgjengelig 

Student's Hostel depositum tilsvarende en månedsleie må betales for å reservere rom på studenthjem.

Mer informasjon om Students Hostels

Apply here