Medisinstudiet i Poznan Advanced MD (4 MD)

Forutsetter en bachelorgrad innen biologi, kjemi og fysikk:

Det fireårige medisinstudiet ved PUMS er basert på den polske læreplanen, men med all undervisning på engelsk. Studiet er designet for internasjonale kandidater som har en bachelorgrad innen biologi, kjemi og fysikk. De fleste studentene på medisinstudiet 4MD har tatt en bachelorgrad i USA, men det har vært noen få kandidater med bioingeniørutdannelse fra Norge som er blitt tatt opp.

Etter at en student har fullført alle teoretiske og kliniske fag og bestått alle eksamener blir han eller hun tildelt graden M.D., Medical Doctor. Man får samme grad etter fullført Advanced MD (4MD) som kandidatene på 6MD.

På universitetets hjemmesider finner du informasjon på engelsk om medisinstudiet, og alle kursbeskrivelser.Søknad og søknadsfrister PUMS Poznan
Kontakt oss via kontaktskjema, epost eller telefon:
+47 38141957 / +47 38141105 / +47 38141475.

Søk her