Opptakskrav

Opptakskrav til Advanced MD (4 MD) ved PUMS

Generelle krav:
Du kan søke gjennom Agder Vitenskapsakademi hvis:

 1.  Du må være nordisk statsborger eller ha varig oppholdstillatelse i et nordisk land
 2. a) Norge: Videregående skole med generell studiekompetanse med realfag
  b) Sverige: Grunnläggande behörighet med naturvetenskaplig program fra gymasieskolen 
  c) Danmark: Studenterexamen med studieforberedende innen naturvidenskabelige emner. 
  d) Tilsvarende for Finland, Island 
 3. Du må minimum ha en bachelorgrad som ikke er eldre enn 5 år, innenfor et av følgende fagområder: medisin, pre-med, biologi, kjemi eller fysikk som inkluderer 735 timer med laboratoriumklasser i:
  - generell biologi
  - generell kjemi
  - organisk kjemi
  - generell fysikk / statistikk / matematikk
  - et kurs innen humaniora (sosiologi, antropologi, filosofi, menneskelig adferd med mer)
 4.  Standardtest: MCAT, UKCAT (testsenter i Norge, Sverige og Danmark) eller GAMSAT
   - MCAT: minimum score: 485, ikke tatt tidligere enn 2017
  - UCAT: minimum gjennomsnittsscore: 575, ikke tatt tidligere enn 2017
  - GAMSAT: minimum score: 45, og på hver enkelt seksjon 40 (ikke tatt tidligere enn 2 år før søknadsdato)
 5. Søkere med mastergrad innenfor naturvitenskap tilknyttet medisinvitenskap kan i enkelte tilfeller få unntak fra standardtest
 6. Opptaksprøve i biologi, kjemi og fysikk og intervju (samme som 6 MD og 5 DDS)
 7. Engelsk: Minimum C eller tilsvarende tallkarakter fra videregående skole (gymnasiet)

Søknad til Advanced MD-programmet, PUMS

Kontakt oss via kontaktskjema, epost eller telefon: +47 38141957 / +47 38141105 / +47 38141475.


Apply here