Studiekostnader

Avgifter til Agder Vitenskapsakademi og Poznan University of Medical Scienses:

Søknadsavgift / Processing fee:
Poznan University of Medical Sciences har innført en søknadsavgift på 85 PLN. Du betaler online direkte til PUMS, og du må betale for å få godkjent og sendt søknaden din. Når du har betalt vil du få tilgang til en øvetest. Denne øvetesten tilsvarer den multiple choice-testen du får på opptaket, men har færre spørsmål. Du kan ta øvetesten ubegrenset antall ganger.
Intervjuavgift / Interview fee:

Alle søkere som får tilbud om å delta på test og intervju og ønsker å takke ja til dette, må betale intervjuavgift på 600 PLN (ca 1300 kr). Du betaler online direkte til PUMS. Dette gjelder alle de engelskspråklige studiene ved PUMS.
Søkere som inviteres til test og intervju må betale avgiften og laste opp bankkvittering på sin søkerprofil for å kunne delta på intervjuet.

Intervjuavgiften dekker universitetets og Agder Vitenskapsakademi's utgifter til gjennomføring av intervjuer.

Administrasjonsavgift / Administration fee:

Søkere som får tilbud om studieplass og vil ta imot dette må betale en administrasjonsavgift på 3500 NOK til Agder Vitenskapsakademi.

Denne avgiften dekker noen av våre kostnader knyttet til søknadsbehandling og dokumentarbeid, og ikke minst kommunikasjon med og veiledning av aksepterte søkere frem til studiestart. Vi har også kontakt med mange studenter etter studiestart og tilbyr veiledning og støtte ved behov.

Skolepenger og avgifter til PUMS for nye studenter 2019/20

Dagens valutakurser finner du her

Kontakt oss via kontaktskjema, epost eller telefon: +47 38141957 / +47 38141105 / +47 38141475.


Apply here