Medisinstudiet i Poznan 6 MD

Medisinstudiet i Poznan, 6 MD

Utdanningen i medisin er oppdelt i to hoveddeler:

Det seksårige medisinstudiet ved PUMS er basert på den polske læreplanen, men med all undervisning på engelsk. Studiet er designet for internasjonale kandidater som er uteksaminert fra videregående skole, og fått gode karakterer i biologi, kjemi, fysikk og engelsk.Første del av studiet omfatter de tre prekliniske årene med blant andre følgende sentrale fag: anatomi, medisinsk biologi, kjemi, biokjemi, histologi og embryologi samt fysiologi. Kliniske aspekter blir gradvis innført i løpet av disse årene.

Andre del omfatter fjerde til sjette år, med to års klinisk kunnskap og opplæring og ett års klinisk praksis. Etter at en student har fullført alle teoretiske og kliniske fag og bestått alle eksamener blir han eller hun tildelt graden M.D., Medical Doctor.

Poznan mest populære by i Polen

Poznan ble i mars 2017 rangert som Polens mest populære by blant utlendinger. Hele 87 % av utlendingene i Poznan vil anbefale en venn å komme til byen! Poznan er en vennlig by i rask utvikling, og med en behagelig atmosfære. Byens lave levekostnader og velutviklede offentlige transportsystem appellerer til mange. Les mer om undersøkelsen blant utlendinger i Polen.

På universitetets hjemmesider finner du informasjon om medisinstudiet, også kursbeskrivelser.

Lana fra Kristiansand studerer i Poznan, og sendt oss tidligere en rapport fra andre år på medisinstudiet.Kontakt oss via kontaktskjema, epost eller telefon:
+47 38141957 / +47 38141105 / +47 38141475.

Søk her