Opptakskrav til 6 MD ved PUMS

Generelle krav:
Du kan søke gjennom Agder Vitenskapsakademi hvis:

 1.  Du må være nordisk statsborger eller ha varig oppholdstillatelse i et nordisk land
 2. a) Norge: Videregående skole med generell studiekompetanse med realfag
  b) Sverige: Grundläggande behörighet med naturvetenskaplig program fra gymasieskolen 
  c) Danmark: Studenterexamen med studieforberedende innen naturvidenskabelige emner. 
  d) Tilsvarende for Finland, Island 
 3. Du må ha videregående utdanning som er datert senere enn 2012.  
 4. Du må ha biologi i kombinasjon med minimum et av fagene kjemi og fysikk. 
 5. Du må ha minimum gjennomsnittskarakter C eller tilsvarende tallkarakter i realfagene

Du må ha minimum C eller tilsvarende tallkarakter i engelsk.

Alle som oppfyller de fem kriteriene i løpet av våren 2019 kan søke.

Mangler du biologi, kjemi eller fysikk kan du ta fagene som privatist. Vær oppmerksom på at reglene for hvilke fag man kan ta som privatist variere i de ulike nordiske landene. I Norge er fristen for oppmelding til videregående privatisteksamen  15. september  og 1. februar.

Vi anbefaler følgende fagkombinasjon:

 • Norske søkere:  biologi 1+2, kjemi 1+2 og fysikk 1. Gjennomsnittskarakter 4 eller bedre
 • Svenske søkere: gymnasieskolan 2011 eller senere: biologi 1+2, kemi 1+2 og fysik 1. Genomsnittbetyg C eller bättre.
                              gymnasieskolan før 2011: biologi A+B, kemi A+B og fysik A. Genomsnittbetyg VG eller bättre.
 • Danske søkere: Biologi på A- eller B-niveau, Kemi på A- eller B- niveau og Fysik på B-niveau. Minst et av emnene biologi eller kemi må være på A-niveau. 
  Biotechnologi A-niveau som er en kombinasjon av biologi og kemi  kan erstatte biologi B-niveau, da skal man helst komplementere med kemi på A-niveau, men minimum B-niveau.
  Gennemsnitskarakter 7.    
 • Søkere med IB-diploma: Biologi i kombinasjon med kjemi eller fysikk. Minimum et av fagene på HL. Vi anbefaler at du tar faget du ikke har som privatist ved vanlig videregående skole. Gjennomsnittskarakter 4.

Søknad til 6 MD-programmet, PUMS

Kontakt oss via kontaktskjema, epost eller telefon: +47 38141957 / +47 38141105 / +47 38141475.

Apply here