Opptakskrav til 6 MD ved PUMS

Generelle krav:
Du kan søke gjennom Agder Vitenskapsakademi hvis:

 1.  Statsborgerskap: Alle med unntak av polsk
 2. Du må ha videregående opplæring som gir generell studiekompetanse til høyere utdanning i hjemlandet.
 3.  Du må ha videregående eller høyere utdanning som er datert senere enn 2014.  
 4. Du må ha biologi i kombinasjon med minimum et av fagene kjemi og fysikk, og fordypning i minimum et av dem.
 5. Du må ha minimum gjennomsnittskarakter C eller tilsvarende tallkarakter i realfagene

Du må ha minimum C eller tilsvarende tallkarakter i engelsk.

Alle som oppfyller de fem kriteriene i løpet av våren 2019 kan søke.

Mangler du biologi, kjemi eller fysikk kan du ta fagene som privatist. Vær oppmerksom på at reglene for hvilke fag man kan ta som privatist variere i de ulike nordiske landene. I Norge er fristen for oppmelding til videregående privatisteksamen  15. september  og 1. februar.

Vi anbefaler følgende fagkombinasjon:

 • Norske søkere:  biologi 1+2, kjemi 1+2 og fysikk 1. Gjennomsnittskarakter 4 eller bedre
 • Svenske søkere: biologi 1+2, kemi 1+2 og fysik 1. Genomsnittbetyg C eller bättre.
 • Danske søkere: Biologi på A- eller B-niveau, Kemi på A- eller B- niveau og Fysik på B-niveau. Minst et av emnene biologi eller kemi må være på A-niveau. 
  Biotechnologi A-niveau som er en kombinasjon av biologi og kemi kan erstatte biologi B-niveau, da skal man helst komplementere med kemi på A-niveau, men minimum B-niveau.
  Gennemsnitskarakter 7.    
 • Søkere med IB-diploma: Biologi i kombinasjon med kjemi eller fysikk. Minimum et av fagene på HL. Vi anbefaler at du tar faget du ikke har som privatist ved vanlig videregående skole. Gjennomsnittskarakter 4.

Søknad til 6 MD-programmet, PUMS

Kontakt oss via kontaktskjema, epost eller telefon: +47 38141957 / +47 38141105 / +47 38141475.

Apply here