Opptakskriterier

Opptakskriterier
Gjennomsnittlig karakter fra videregående skole / gymnasieskolan er grunnlag for å invitere søkere til intervju.

Til intervjuet skal man ha lest en bok (valgt mellom 3 ulike alternativer). Grunnlag for opptak til studiet er intervjuet der det blant annet legges vekt på forståelsen av teksten og om man kan gi en god analyse av denne.

Karakterer fra andre skoler er altså ikke en del av opptaksgrunnlaget.

Les mer om opptakskriteriene her.

Opptaksprosedyre
Søknadssystemet (IRK) er åpen for søknader i perioden 05.06 - 04.07. Opptaksintervjuer vil finne sted 10. 11. og 12. juli.

Dokumenter sendes fysisk til WISP og pr email til wisp-psyc@uia.no innen 29. juni. (Frist 9. juli om du tar videregående skole i 2018)
Følgende dokumenter vedlegges søknaden i tillegg til fullstendig utfylt søknadsskjema.
Anbefalingsbrev fra lærer eller en annen som kjenner deg godt
Kopi av pass
Kopi av vitnemål fra videregående skole/Gymnasieskolan

Les mer om opptaksprosedyren her.

Etter opptaket
Vitnemål fra videregående skole/ gymnasieskolan må attesteres med Notarius Publicus og stemplet med Apostille.
Svenske søkere må få bekreftelse fra UHR at de har generell behørighet.
Passbilder
Tilbakemelding på eventuell deltakelse på en ukes introduksjonskurs i polsk språk og kultur.
Kort frist etter opptaket er klart, men litt utvidet frist til utenlandske søkere ved søknad til WISP. Viktig å være forberedt før intervjuet.

Om Notarius Publicus og Apostille


Kontakt oss via kontaktskjema, epost eller telefon:
+47 38141957 / +47 38141105 / +47 38141475.


Apply here