Studiekostnader

Avgifter til Agder Vitenskapsakademi:
Det er ingen avgifter til Agder Vitenskapsakademi knyttet til veiledning og arbeid med søknader.


Skolepenger og avgifter for nye studenter til WISP 2018 / 19

Det er en søknadsavgift på PLN 80 (tilsvarer ca NOK 160) som må betales før søknaden blir registrert i WISP.

Årlig studieavgift er EUR 3 950 for studieåret 2018/19.

Dagens valutakurser finner du her

Kontakt oss via kontaktskjema, epost eller telefon:
+47 38141957 / +47 38141105 / +47 38141475.

Apply here