Hvordan søker jeg og når er søknadsfristen?

Universitetene har ulike prosedyrer for søknader. Du finner nærmere informasjon om disse i menyen til venstre eller via lenkene nedenfor.

Søknadsfristene varierer for hvert universitet og er knyttet til tidspunktene for gjennomføring av opptakstester/intervjuer i Norge eller Sverige, evt. i Polen eller Tsjekkia.

Generelt anbefaler vi at du søker tidligst mulig så du får tidlig tilgang til viktig informasjon og mest mulig til til å forberede deg til tester.

NB! Vi gir deg gjerne en uformell forhåndsvurdering av dine muligheter for opptak til våre studier. Ring oss eller send oss en epost med litt informasjon så hjelper vi deg videre!

Universitetene tilbyr et opptaksforsøk per år, med unntak av Medical University of Gdansk som tilbyr to forsøk.

Se menyen til venstre og velg det aktuelle universitetet for informasjon om søknadsfrister og hvordan du søker opptak.

Søker du med 23/5-regelen: 

Du må søke studieplass ved et norsk universitet. Søknadsfrist 15. april. Får du tilbud om studieplass så vil opptaksbrevet kunne fungere som dokumentasjon på at du oppfyller kravene til generell studiekompetanse i Norge. Du må selv få oversatt brevet til engelsk av godkjent translatør og det leveres sammen med kompetansebeviset / -bevisene etter gjeldende dokumentkrav for det enkelte universitet. Vi kan ikke garantere at utenlandske universiteter godkjenner 23/5-regelen, men vi har tidligere fått den godkjent ved WISP, Warszaw og Medcial University og Gdansk.Husk at du når som helst kan kontakte oss på epost eller telefon hvis du ønsker mer informasjon eller søkerveiledning! Vi hører gjerne fra deg!