Søk MUG, Gdansk

Studentopptak ved Medical University of Gdansk (MUG) 2019.

I samarbeid med Agder Vitenskapsakademi vil Medical University of Gdansk tilby skriftlig opptakstest og intervju følgende datoer våren 2019:
6. april i Bergen
7. april i Oslo 
Søknadsfrist er utløpt

14. juni i Kristiansand
17. juni i Oslo
Søknadsfrist er utløpt

Dato for opptakstest og intervju i Gdansk er 30. juli.

Slik søker du

Steg 1:
Opprett en profil ved å oppgi kontaktinformasjon via hjemmesiden til MUG. https://admission2019.mug.edu.pl/.

 Du vil etter kort tid motta en epost fra MUG hvor du blir bedt om å bekrefte email-addressen. Når du har bekreftet, vil du komme til  "Application form". 

Når du fyller ut  søknaden og kommer til punktet «Source Agency», velger du Agder Vitenskapsakademi. Da vil vi få tilgang til din elektroniske søknadsprofil, og kan veilede deg best mulig på veien videre mot test/intervju og mulig opptak på studiet. Vi kjenner de skandinaviske utdanningssystemene og sikrer at du får god veiledning. Våre veiledere er klare til å svare på alle dine spørsmål via epost, telefon eller personlig fremmøte på vårt kontor i Kristiansand. 

I søknaden må du oppgi  passnummeret ditt, så ha derfor passet tilgjengelig.

Steg 2:
Du skriver ut søknadsskjemaet og signerer. Det signerte søknadsskjemaet sendes inn elektronisk til enten Agder Vitenskapsakademi eller kontaktskjemaet sammen med kopi av vitnemål og / eller karakterutskrifter på originalspråk og engelsk, og kopi av biografisiden i passet. Du som avslutter videregående skole våren 2019 sender inn karakterkort fra 1. og 2. klasse, samt terminkarakterer høsten 2018. 

Steg 3: 

Blir du funnet kvalifisert for opptakstesten og intervjuet, vil du få tildelt en opptaksdato. Test og intervju gjennomføres samme dag. 

Du finner informasjon om aktuelle emner for opptakstesten og intervjuet, og eksempel på oppgaver i både biologi og kjemi på  http://admission.mug.edu.pl/10723.html.

Har du etter opptakstest og intervju fått i tilbud om studieplass må følgende dokumenter leveres fysisk:

1.Signert søknadsskjema.

2.Kopi av vitnemål fra videregående skole og / eller Kopi av karakterutskrifter på originalspråk og engelsk. Kopiene må attesteres av Notarius Publicus og appostille.

3.Kopi av pass attestert av Notarius Publicus. Ta med med passet til intervjuet.

4.To passfoto

5.Nytt fra og med  2019:  Vandelsattest fra politiet.  (MUG er spesielt opptatt av ren vandel i forhold til «child abuse») Du må bruke opptaksbrevet som begrunnelse på hvorfor     

   du søker om politiattest. Ta med attesten til studiestart.                         

6.Nytt fra og med  2019: Gyldig HELFO-kort – legg ved kopi, ta med selve kortet når du flytter til Gdansk. 


Dokumentene sendes til 

Agder Vitenskapsakademi, Nordic Admission Office
Gimlemoen A6, Postboks 422
4604 Kristiansand

Vi anbefaler å sende dokumentene rekommandert, slik at brevet kan spores. Hvis du ønsker det, kan du eventuelt levere ferdige dokumenter på opptaksdagen. 

Forbered deg gjerne til opptakstesten og intervjuet ved å oversette medisinske faguttrykk til engelsk og lære disse. Khan Academy tilbyr gratis e-learningskurs i biologi og kjemi, som kan være til god hjelp i forberedelsen til opptakstesten og intervjuet.  

Om Notarius Publicus og Apostille