Søk PUMS Poznan


Studentopptak ved Poznan University of Medical Sciences (PUMS) 2019.


PUMS har nå åpnet søknadssystemet PUMSREC for nye søkere til medisin, odontologi, fysioterapi, farmasi studieåret 2020/21! Velkommen som søkere.


Kontakt Agder Vitenskapsakademi for veiledning før du søker opptak ved PUMS! Send epost til study-poland@uia.no eller ring oss på +47 38141957 eller 38141105. 

Slik søker du:
Steg 1:
Opprett en profil med kontaktinformasjon. Dette kan vi hjelpe deg med, hvis du sender oss følgende informasjon til study-poland@uia.no: Fullt navn, fødselsdato, emailadresse (som ikke er hotmail), fødeby og fødeland, og statsborgerskap
NB! Ikke bruk hotmail-adresse fordi systemet har problemer med å betjene denne email-tjenesten.

Viktig: Etter at du har lagt inn kontaktinformasjonen din møter du spørsmålet How did you find out about PUMS? Her får du opp en nedtrekksmeny med sju alternativer. Her anbefaler vi at du velger enten:

a) Admission Office
Du vil da få opp en ny nedtrekksmeny, og vi anbefaler at du velger Agder Vitenskapsakademi (Scandinavia).

b) Internet
Ved å velge Internet vil du få opp feltet Website. Vi anbefaler at du skriver www.medicalstudies.no som er Agder Vitenskapsakademi's nettsted.

Ved å velge ett av disse to alternativene vil Agder Vitenskapsakademi få tilgang til din elektroniske søknadsprofil, og kan veilede deg best mulig på veien videre mot fullstendig søknad, test/intervju og mulig opptak på studiet. Vi kjenner de skandinaviske utdanningssystemene og sikrer at du får riktig og maksimal poenguttelling og relevant veiledning. Våre veiledere er klare til å svare på alle dine spørsmål via epost, telefon eller personlig fremmøte på vårt kontor i Kristiansand.

Etter at skjemaet er ferdig utfylt og sendt inn via Submit-knappen, vil du innen 3 dager motta en informasjonsmail fra PUMS. Denne vil inneholde ditt brukernavn, informasjon om hvordan du oppretter passord og informasjon om søknadsavgiften på 85 PLN. Denne betales online til universitetet.

Om du ikke mottar en slik e-mail, kontakt oss på study-poland@uia.no eller telefon +47 38141957 / 38141105.

Steg 2:
Her skal du besvare en rekke spørsmål. Noen er obligatoriske, mens andre er valgfrie. Du må laste opp følgende dokumenter, da disse er med på å bekrefte din identitet:

 • Kopi av vitnemål og / eller karakterutskrifter (lastes opp i punktet (high school transcripts)
 • Kopi av pass
 • Et passfoto, mindre enn ett år gammelt
 • Du får ikke avsluttet og sendt søknaden før du har oppfylt kravene i steg 2.

Når steg 2 er gjennomført vil du få tilgang til en self assessment test. Den har en tidsbegrensning på 20 minutter og det er 5 multiple choice-spørsmål i hvert av fagene biologi, kjemi og fysikk. Du kan ta den så mange ganger du ønsker. Vi har fått gode tilbakemeldinger på at self assessment testen er et nyttig redskap i forberedelsen til opptakstesten.
Fasit er ikke tilgjengelig, men du får vite antall rette og gale svar.

Steg 3:
Blir du funnet kvalifisert for opptakstest og intervju vil du få tildelt en opptaksdato. Test og intervju gjennomføres samme dag. Hvis datoen ikke passer vil vi som regel finne en alternativ dato som passer.

For å få registrert datoen elektronisk, må du betale PLN 600 til universitetet på samme måte som søknadsavgiften. Inntakskontoret sender også ut en egen invitasjonsmail med informasjon om sted og tidspunkt for test og intervju og informasjon om selve testen og intervjuet.

I tillegg til å gjennomføre øvetesten mange ganger anbefaler vi deg å se på Emnelista - Topics for written test and interview.


Test og intervju
For alle studier ved PUMS gjelder at kandidatene må gjennomføre følgende på intervjudagen:

 • en 75-minutters skriftlig flervalgstest i fagene biologi, kjemi og fysikk
 • korte faglige intervjuer innen biologi, kjemi og fysikk

Forbered deg gjerne til opptakstesten og intervjuet ved å oversette medisinske faguttrykk til engelsk og lære disse. Khan Academy tilbyr gratis e-learningskurs i biologi, kjemi og fysikk, kan også være til god hjelp i forberedelsen til opptakstesten og intervjuet.  


Her finner du mer informasjon om test og intervju ved PUMS.

Dokumenter som må leveres for at søknaden skal være komplett er:

 1. Kopi av vitnemål (slutbetyg) fra videregående skole (gymnasieskolan) og / eller kopi av karakterutskrifter (samlade betygsdokument) på originalspråk og engelsk. Kopiene må være bekreftet av Notarius Publicus og stemplet med apostille.
 2. Kopi av pass. Du tar med passet til intervjuet der dette blir sammenlignet med kopien.
 3. Helseattest fylt ut av fastlege.
 4. Kopi av vaksinasjonskort som viser alle vaksinasjoner (Hep B bør være påbegynt).
 5. Et originalt anbefalingsbrev på engelsk fra en realfagslærer. Brevene skal være skrevet på skolens brevpapir og signert. Om du har kopi av brevet må det attesteres av Notarius Publicus.
 6. Ett passfoto
 7. CV på engelsk


Du kan levere dokumentene i etterkant av intervju og test, men vi anbefaler at dokumentene leveres så komplett som mulig på intervjuet. Dette fremskynder søknadsbehandlingen og hvis du blir "recommended" etter intervjuet vil du raskere få opptaksbrevet ditt og kan søke studielån.

Helseskjema
Helseskjema for fysioterapi

Om Notarius Publicus og ApostilleKontakt oss via kontaktskjema, epost eller telefon:
+47 38141957 / +47 38141105 / +47 38141475.