Søknadsprosessen steg for steg:

1. Send følgende dokumenter til Office for foreign studies (zas@uvlf.sk) med kopi til medicalstudies@uia.no:

Norske søkere: Vitnemål på norsk og engelsk fra videregående skole. Søkere som avslutter videregående skole våren 2020, sender karakterutskrifter på norsk og engelsk 1., 2. klasse og terminkarakterer 3. klasse sammen med en bekreftelse på at du fullfører videregående skole.
Svenske søkere: Slutbetyg på svensk og engelsk sammen med bekreftelse på engelsk fra Universitet - och högskolerådet på at du har grunnleggende behörighet i Sverige. Avslutter du gymnasieskolan våren 2020 sender du samlet betygsdokument sammen med bekreftelse på at du fullfører gymnasieskolen våren 2020.
 Danske søkere: Studenter examen på dansk og engelsk sammen med bekreftelse på engelsk fra undervisningsministeriet på at du har studiekompetanse i Danmark. Avslutter du gymnasiet på foråret 2020 må du sende inn foreløpig karakterutskrifter på dansk og engelsk sammen med bekreftelse på at du fullfører studentereksamen. 

CV på engesk

2. Når UVMP har mottatt dokumentene dine og vurdert disse, får du svar på e-mail med videre informasjon om søknadsprosessen. Du må nå sende inn følgende
    dokumenter fysisk til Office for foreign studies  med posten:

1) Søknadsskjema (fylt ut med blokkbokstaver og signert for hånd sammen med et personverns-skjema)
2) Kvittering for betalt søknadsavgift
3) Kopi av Vitnemål / Slutbetyg / studenterexamen bekreftet av Notarius Publicus og bekreftet med appostille.

Før du sender originalene til UVMP,  ber vi om at du skanner disse og sender kopi til medicalstudies@uia.no. 

3.  Når universitetet har mottatt søknaden og dokumentene vil du få tilsendt invitasjon til entrance exam. 
          - Våren 2020 blir opptaksprøven gjennomført som online test hjemmefra. 

Dato: 12. juni (anbefalt) og 21. august. 


4. Du vil få resultatet av opptaksprøven innen 5 virkedager etter avlagt opptaksprøve.


Om Notarius Publicus og Apostille