Søk master i psykologi ved WISP i Warszawa

Fram til og med 2018 har opptaket til psykologistudiet vært basert på et intervju der kandidaten skal ha lest en bok. 

NYTT i 2019:

I 2019 ble opptaket basert på karakterer (betyg). Følgende karakterer (betyg) vil være bestemmende for opptaket: Språk 1 (vekt 20%), matematikk (vekt 20%), Fremmedspråk 1 (vekt 20%), velg mellom disse fagene fremmedspråk 2, biologi, kjemi, filosofi, fysikk, geografi, historie, IT, latin, klassisk gresk, ledelse, økonomi, psykologi, antropologi og samfunnsfag (vekt 40%). Hva karaktergrensen (betygsgrensen) vil bli, har vi ingen informasjon om og vil avhenge av årets søkere. Siden dette er første år med denne ordningen har heller ikke universitetet noen erfaringstall å bidra med. Det er ikke avklart hva opptaket vil baseres på for 2020, men antakelig blir det elementer fra både opptaksprosessen fram til 2018 og i 2019.

Alle søkere som ikke har gjennomført studier på engelsk, vil måtte ta en standardisert språktest. Språktest gjennomføres helst i løpet av et par uker etter opptaket er annonsert. Det anbefales derfor å gjøre avtale om dette på forhånd.

Søknadssystemet (IRK) var åpen for søknader i perioden 05.06 - 05.07. Annonsering av resultat ble gjort 19.07.


Følgende dokumenter lastes opp i IRK og sendes pr email til wisp-psyc@uia.no innen søknadsfristen utløper.

Kopi av vitnemål fra videregående skole/Gymnasieskolan

Kopi av pass

Etter opptaket

Vitnemål fra videregående skole/ gymnasieskolan må attesteres med Notarius Publicus og stemplet med Apostille. 
Svenske søkere må få bekreftelse fra UHR at de har generell behørighet. 
Passbilder
Tilbakemelding på eventuell deltakelse på en ukes introduksjonskurs i polsk språk og kultur.

Kontakt oss via kontaktskjema, epost eller telefon: +47 38141957 / +47 38141105 / +47 38141475.