Søk master i psykologi ved WISP i Warszawa


Opptaksprosedyre

Søknadssystemet (IRK) vil være åpent i perioden 05.06 - 04.07 2018.

Dokumenter sendes WISP og må være fremme senest 29. juni 2018. (Om du går ut fra videregående skole våren 2018 er fristen 9. juli)

Opptaksintervjuer vil finne sted 10. 11. og 12. juli. Resultatet vil bli kunngjort 16. juli kl. 14.00.

Følgende dokumenter vedlegges søknaden:

  • Utfylt søknadsskjema:
  • Anbefalingsbrev fra lærer eller annen person som kjenner deg godt
  • Kopi av pass
  • Kopi av vitnemål fra videregående skole / Gymnasieskolan


Les mer om opptaksprosedyren og hvordan du søker.


Kontakt oss via kontaktskjema, epost eller telefon: +47 38141957 / +47 38141105 / +47 38141475.