Medical University of Gdansk er en anerkjent institusjon som er lokalisert sentralt i Gdansk. Den har svært moderne bygg og en mange godt kvalifiserte forelesere.

Årlig tas det opp 180 studenter ved det engelskspråklige 6MD-programmet. Antallet studenter totalt ved MUG er ca 6 000 og omfatter ulike studier på både engelsk og polsk. Les facts and figures om MUG