Veterinærstudiet i Kosice, Slovakia

Nå tilbyr Agder Vitenskapsakademi også veterinærstudier i samarbeid med University of Veterinary Medicine and Pharmacy (UVMP) i Kosice, Slovakia. 

UVMP har lang erfaring med engelskspråklig veterinærutdanning, og har også hatt norske veterinærstudenter i mange år. Av universitetets 2000 studenter deltar rundt 300 på de engelskspråklige studiene. Flest av disse studentene kommer fra Norge, Storbritannia, Irland, Island og Hellas, men den internasjonal studentgruppen har også representanter fra Sverige, Finland, USA, Malta, Tyskland, Israel, Kypros, Canada, Hongkong og andre land.  


Etter fullført veterinærstudium ved UVMP får kandidatene tittelen „Doctor of Veterinary Medicine“ (DVM) som er en internasjonalt anerkjent tittel.  

Lær mer om veterinærprogrammet, UVMP og byen Kosice i denne informative videoen:

Preparation of graduates  is aimed on implementation of the professional orientation and proving that the graduate is fully competent to work:

  • as a private veterinary doctor
  • small/domestic animals, farm animals, exotic animals, ZOOs and game reserves
  • in the field of food safety and quality
  • in the pharmaceutical industry
  • in the research and development
  • in the field of ecology and environmental protection
  • in the field of teaching and consultancy


   

Søk her