Opptakskrav til veterinærstudiet

General Veterinary Medicine 6-year Study Program


Du kan søke gjennom Agder Vitenskapsakademi hvis:
 1. Du er nordisk statsborger eller ha varig oppholdstillatelse i et nordisk land
 2. a) Norge: Videregående skole med generell studiekompetanse
  b) Sverige: Grunnläggande behörighet fra gymasieskolen 
  c) Danmark: Studenterexamen med studieforberedende. 
  d) Tilsvarende for Finland, Island 

Alle som oppfyller kriteriene i løpet av våren 2019 kan søke.

Vi anbefaler følgende fagkombinasjon:
 • Norske søkere:  biologi 1+2 og kjemi 1+2
 • Svenske søkere: biologi 1+2 og kemi 1+2
 • Danske søkere: Biologi og kemi, bør være på minimum B-niveau
  Biotechnologi A-niveau kan erstatte biologi og kemi 
 • Søkere med IB-diploma: Biologi og kjemi på HL nivå.
Det er  resultatet på den skriftlige entrance exam som avgjør opptaket, uavhengig av karakterene fra videregående skole. Du kan forberede deg til opptakstesten ved å kjøpe oppgavebøker for 4 Euro pr bok. 

Prøven kan avlegges i Kosice eller i Oslo (hvis nok kandidater).

Mangler du realfagene fra videregående skole så anbefaler vi å ta disse som privatist. I Norge kan du melde deg opp som privatist 1. februar for vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret.


Søk til UVMP i Kosice

Kontakt oss via kontaktskjemaepost eller telefon: +47 38141957 / +47 38141105 / +47 38141475.

Apply here