Søknadsavgifter til UVMP

UVMP har to søknadsavgifter på til sammen 60 Euro. Du finner nødvendig betalingsinformasjon her.

application fee : 50 Euro
Tilleggsavgift: 10 Euro

Tuition fee - skolepenger

Tuition fee: 8000 Euro for studieåret 2019/20. 

Dagens valutakurser finner du her


Administrasjonsavgift

Søkere som får tilbud om studieplass og vil ta imot studieplassen må betale en administrasjonsavgift på 3500 NOK til Agder Vitenskapsakademi. Betalingsfrist og faktura sender vi til deg med e-post sammen med studieplasstilbudet.

Denne avgiften dekker noen av våre kostnader knyttet til søknadsbehandling og dokumentarbeid, og ikke minst kommunikasjon med og veiledning av aksepterte søkere frem til studiestart. Vi har også kontakt med mange studenter etter studiestart og tilbyr veiledning og støtte ved behov.

Apply here