Poznan University of Medical Sciences

Poznan University of Medical Sciences

Poznan University of Medical Sciences (PUMS) ble etablert i 1919 og er i dag et av Polens mest populære medisinske universiteter. Universitetet har i dag ca. 1000 internasjonale studenter, hvorav rundt 250 skandinaviske. PUMS startet med medisinstudier på engelsk allerede i 1993, som det første universitetet i Polen. Lang erfaring, systematisk utvikling, dyktige lærere og mange moderne bygninger og fasiliteter gjør at PUMS regnes som et av de aller beste medisinske universitetene i Polen. De første studentene var amerikanske, men mange skandinaviske studenter begynte også snart å søke studier ved PUMS. Andre studietilbud på engelsk kom noen år senere; tannlegestudier, farmasi og fysioterapi. PUMS er ett av få universiteter i Polen som også tilbyr fireårig medisinprogram i tillegg til det seksårige.

Tannlegestudiet i Poznan

Tannlegestudiet i Poznan

Tannlegeutdanningen har lange tradisjoner ved Poznan University of Medical Sciences, og i 2001 opprettet PUMS også tannlegeutdanning på engelsk. Etter oppstarten har mange studenter fra Norge, Sverige og mange andre land hatt glede av denne kvalitetsutdanningen ved et av Polens aller beste medisinske universiteter. PUMS tilbyr god undervisning og veiledning og mange moderne bygninger og fasiliteter, samt flere nye studenthjem med høy standard. Tannlegeutdanning i Poznan er et godt valg som gir deg opplevelser for livet!

Fysioterapistudiet i Poznan

Fysioterapistudiet i Poznan

Bachelorstudiet i fysioterapi ble introdusert ved PUMS i 2009, og de første studentene fullførte studiet i 2012 og arbeider nå i Norge og Sverige. Etter studiet kreves det veiledet praksis i ett år for å få autorisasjon som fysioterapeut i Norge. Fysioterapiutdanning i Poznan er et godt valg som gir deg venner fra mange land og opplevelser for livet!

Medisinstudiet i Poznan

Medisinstudiet i Poznan

Flertallet av de internasjonale studentene ved PUMS studerer medisin, enten på 6MD eller 4MD. Mange skandinaver har fullført seksårsstudiet i Poznan og har fått et godt grunnlag for å gå videre i turnustjeneste og legearbeid. PUMS tilbyr god undervisning og veiledning og mange moderne bygninger og fasiliteter, samt flere nye studenthjem med høy standard. Medisinutdanning i Poznan er et trygt valg!

Medisinstudiet ved Collegium Medicum i Bydgoszcz

Medisinstudiet ved Collegium Medicum i Bydgoszcz

Det engelskspråklige medisinprogrammet ved Collegium Medicum i Bydgoszcz er et godt alternativ for skandinaviske studenter som ønsker en legeutdanning av høy kvalitet i et godt, internasjonalt studentmiljø. For tida er det rundt 170 studenter på dette programmet, de fleste fra Norge, Sverige og Danmark, men også fra land som Irland, Spania og USA. Universitetet preges av god oppfølging av studentene fra lærere og administrasjon. Opptak skjer ved intervju i Norge, Sverige eller Bydgoszcz, eller via Skype.

Warsaw International Studies in Psychology

Warsaw International Studies in Psychology

Warsaw International Studies in Psychology tilbyr en spennende internasjonal utdanning som inkluderer et solid grunnlag innen alle områder av psykologifaget. Du får mange valgmuligheter og dermed muligheten til å følge dine interesser. Programmet forbereder studentene for klinisk arbeid, men også for jobber i næringsliv, forskning og andre områder hvor kunnskap om psykologi er nyttig.Motta viktig informasjon og nyheter

Nyheter på forsiden


Nyhetsarkiv

Norske lege- og tannlegestudenter i Polen vil få godkjent utdanningen sin i Norge.

4 november 2016

Helseministeren og den polske helseministeren signerte 28. september en felles erklæring som skal sikre at tannlege- og medisinstudentene ved polske universitet får norsk autorisasjon etter fullført utdanning. Etter at norske studenter uteksamineres i Polen får de et diplom om fullført utdanning. De kontakter deretter det polske helseministeriet for å få utlevert et sertifikat om at utdanningen samsvarer med yrkeskvalifikasjonsdirektivets krav til medisinutdanning. Dette viser de i Norge for å få autorisasjon. Dette gjelder både diplom som allerede er utstedt og diplom som utstedes senere.

Poznan er Polens mest populære by blant utlendinger!

11 april 2017

Hele 87 % av utlendingene i Poznan vil anbefale en venn å komme til byen! Poznań er en vennlig by i rask utvikling, og med en behagelig atmosfære. Byens lave levekostnader og velutviklede offentlige transportsystem appellerer til mange.